Kovové šatní skříňky

Zdeněk Čížek, Obec Šebetov

Objednané šatní skříně pro hasiče H1FF 40 2 A nám byly proti slíbenému termínu dodány s mírným předstihem.